Verslag van de inventarisatie muurplanten op 9-4-2017

 

IVN  Plantenwerkgroep  Oisterwijk.De tribunesDe stenen tribunes

Zondag 9 april 2017

Inventarisatie muurplanten in het Natuurmuseum te Oisterwijk.

Wim Schoenmakers en Bert de Vaan.
 
 
 
Aanwezig : Frans Tolboom, Loes Pasteuning, Martin Soffers, Wim Schoenmakers ,  Arjan Timmer, Els Fonken, Niek Grimme, Bert de Vaan, Gijs van der Weerden en  Gerard ter  Dorsthorst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op deze prachtige zonnige zondagmorgen togen wij onder leiding van Wim naar het Natuurtheater.

Aan weerszijden van de ingang zagen wij twee beelden die twee parabels van de La  Fontaine uitbeelden. De vos en de raaf  met een stukje kaas in zijn bek en de  vos en de beer die honing gaat zoeken in  een open gekliefde boom, die door wiggen wordt opgehouden.

In de nabijheid zijn twee kleine vennetjes gelegen: het Klein Kruisven en het Bosven.  Het Klein Kruisven is een restant van het vroegere Groot  Kruisven aan de andere kant van de Gemullehoekenweg  dat  nu het van Esschenven heet.

Wim vertelde ons de geschiedenis van  dit natuurtheater.  Dit halfronde natuurtheater is gebouwd in 1936 door de bekende architect Valk op initiatief van de kapelaans Huijbers en Rovers en nog in hetzelfde jaar geopend door burgemeester Verwiel. Het theater wordt beschut door aanplant van veel (“geluidsarme”) bomen en struiken.

Het theater ligt midden in de bossen aan de Gemullehoekenweg en de bouw is Eerste voorstellingDe eerste voorstelling in 1936geïnspireerd door de monumentale amfitheaters uit de Romeinse tijd. Meer in het bijzonder: het Romeinse theater te Orange in Frankrijk stond hiervoor model. Het biedt plaats aan 1200 toeschouwers. Gedurende de zomermaanden zijn hier nog regelmatig voorstellingen te zien.  Het theater  heeft een uitzonderlijk goede akoestiek  mede door een aantal bomen achter het toneel van het theater.

Ook staan  in de bovengalerij  van het theater zes terracotta beelden,  die muzen  voor stellen. Deze beelden stonden voorheen voor de Katholieke Kunstkring in de Stationsstraat te Oisterwijk,  dat gesloopt is.  

De tribunes zijn gebouwd met speciale verlengde kloostermoppen, dat zijn  groot formaat bakstenen die ingelegd zijn in kalkcementspecie ( op basis van kalk, zand, schelpengruis, leem en gehakseld stro:  een ideaal substraat voor allerlei muurplantjes

Kloostermoppen werden   heel  vroeger door kloosterlingen  gebakken in zogenaamde veldovens.  Die het dichtst  bij  het vuur lagen warmden zich het best.  Deze zijn harder en donkerder.  Die wat verder van vuur aflagen werden zachter en dus lichter van  kleur.

 De natuurstenen van de theatervloer zijn nog origineel  en zijn van Solnoferner zandsteen.

Ook zijn er paden van schelpen zodat er stukjes schelp onder de voetzolen van de bezoekers  worden meegevoerd.

Het huidig Portlandcement is veel  harder en  bezit weinig of geen kalk  dus ongeschikt voor muurplanten.

De  ongewenste planten  worden op  de zitvlaken kort gehouden. De verticale delen blijven onaangeroerd. De gifspuit is uit den boze!

We troffen tegen de verticale wanden van de stenen tribunes een eldorado  aan muurplanten aan.  Het grootste in aantal was de Muurleeuwenbek of wel het Cimbaalkruid.  Dit omdat  zijn zaadjes door de plant met een slag in de muurvoeg worden gestoten.  Als een  slag door een slagwerker op een cimbaal .De tribunes 2

Dit  werd gevolgd door een groot aantal Tongvarens  (kan slecht tegen zonlicht )aan de vochtige noordkant van de tribune . De tongvaren komt ook wel voor in vochtige kelderwanden.  En vervolgens  de Steenbreekvaren (verdraagt ook minder zonlicht).

Muurvarens  verdragen direct zonlicht, en zijn daardoor over een grote oppervlakte aanwezig.

Tijdens ons bezoek waren de Muurvarens net aan het uitgroeien en daarom nog moeilijk zichtbaar.
We troffen nog drie stuks Zwartsteelvarentjes aan , een verdorde Mannetjesvaren en bovenin de  takkenvork  van een Robinia ,een Eikvaren als epifyt.  De Eikvaren komt vaak  voor  in  droge randen van een eikenbos.
 

 Zwartstekel varenDe zwartsteelvarenZwartstekel varen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto's