In 2020 bestaat IVN Oisterwijk 60 jaar, een goede reden voor een feestje. Daarom zouden er dit jaar allerlei extra activiteiten worden georganiseerd, waarbij de biodiversiteit in de gemeente Oisterwijk de rode draad is. Vanwege de coronacrisis zijn alle publieksactiviteiten (voorlopig) geannuleerd en helaas geldt dat ook voor de jubileumactiviteiten. In 2021 zal er, als de coronamaatregelen zijn opgeheven, een nieuw alternatief jubileumprogramma worden samengesteld.

Maar voor we verder vooruitkijken eerst een korte terugblik. Want wie weet nog dat het min of meer begon met het rijmpje ‘Laat niet, als dank voor 't aangenaam verpoozen,
Den eigenaar van ’t Bosch de schillen en de doozen’?

Deze ijzersterke reclameslogan van de ANWB uit 1926, werd gretig omarmd door de 'Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad' die in 1939 werd opgericht. Deze vereniging had als doel om met behulp van zogenaamde natuurwachters ongewenst gedrag van bezoekers in natuurgebieden te corrigeren. Kort na de 2e wereldoorlog veranderde de naam in Bond van Natuurbeschermingswachten.
In Oisterwijk werd in 1950 de stichting Natuurbeschermingswacht Oisterwijk opgericht. Deze natuurwachters waren echte oppassers die het publiek aanspraken op hun gedrag zoals het plukken van planten en bloemen, nestroof, het achterlaten van afval, onvoorzichtigheid met vuur, rijden met auto’s en bromfietsen in het bos en zwemmen in verboden water.

Er zijn twee activiteiten die nog wel plaatsvinden en zich specifiek op de biodiversiteit richten.

Zo gaat de zoogdierenwerkgroep aan de slag met cameravallen. Dit zijn speciale camera’s met een bewegingssensor die ook ’s
nachts opnames kunnen maken. Deze cameravallen zullen dit jaar op verschillende locaties binnen ons werkgebied geplaatst worden. Door daarna de gemaakte opnames te bekijken, krijgen we een mooi kijkje in een stukje natuur dat anders verborgen was gebleven. Misschien ontdekken we zelfs soorten die we anders niet gezien zouden hebben. Wilt u weten wat er in de donkere uurtjes in uw tuin gebeurt, geef u dan op voor dit bijzondere project.

Een ander project waaraan iedereen mee kan doen is de bioblitz Oisterwijk.
Bij een bioblitz worden in een vooraf bepaalde periode en in een duidelijk omschreven gebied alle flora- en faunawaarnemingen geregistreerd. De gekozen periode is natuurlijk ons jubileumjaar, het gebied bestaat uit de drie kernen Moergestel, Heukelom en Oisterwijk, aangevuld met het gedeelte van de gemeente Haaren dat in de toekomst bij Oisterwijk zal gaan horen. Alle waarnemingen die dit jaar in dit gebied gedaan worden, komen automatisch ook op onze bioblitz terecht. Op het einde van het jaar hebben we dan een mooi overzicht van alles wat groeit en bloeit binnen de gemeentegrenzen. Wie weet halen we de 2020 soorten. Neem hier eens een kijkje.

Houdt onze website in de gaten wat betreft het alternatieve jubileumprogramma in 2021.

Met vriendelijke groeten,
Ellen van Rijn
Secretaris IVN Oisterwijk