60 JAAR IVN OISTERWIJK

20180713Groep
In 2020 bestaat IVN Oisterwijk 60 jaar, een goede reden voor een feestje. Daarom zullen we dit jaar allerlei extra activiteiten organiseren waarbij de biodiversiteit in de gemeente Oisterwijk de rode draad is.

Maar voor we vooruitkijken naar dit jubileumjaar eerst een korte terugblik. Want wie weet nog dat het min of meer begon met het rijmpje ‘Laat niet, als dank voor 't aangenaam verpoozen,
Den eigenaar van ’t Bosch de schillen en de doozen’?

Deze ijzersterke reclameslogan van de ANWB uit 1926, werd gretig omarmd door de 'Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad' die in 1939 werd opgericht. Deze vereniging had als doel om met behulp van zogenaamde natuurwachters ongewenst gedrag van bezoekers in natuurgebieden te corrigeren. Kort na de 2e wereldoorlog veranderde de naam in Bond van Natuurbeschermingswachten.
In Oisterwijk werd in 1950 de stichting Natuurbeschermingswacht Oisterwijk opgericht. Deze natuurwachters waren echte oppassers die het publiek aanspraken op hun gedrag zoals het plukken van planten en bloemen, nestroof, het achterlaten van afval, onvoorzichtigheid met vuur, rijden met auto’s en bromfietsen in het bos en zwemmen in verboden water.

60 JAAR IVN OISTERWIJK

20180713Groep
In 2020 bestaat IVN Oisterwijk 60 jaar, een goede reden voor een feestje. Daarom zullen we dit jaar allerlei extra activiteiten organiseren waarbij de biodiversiteit in de gemeente Oisterwijk de rode draad is.

Maar voor we vooruitkijken naar dit jubileumjaar eerst een korte terugblik. Want wie weet nog dat het min of meer begon met het rijmpje ‘Laat niet, als dank voor 't aangenaam verpoozen,
Den eigenaar van ’t Bosch de schillen en de doozen’?

Deze ijzersterke reclameslogan van de ANWB uit 1926, werd gretig omarmd door de 'Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad' die in 1939 werd opgericht. Deze vereniging had als doel om met behulp van zogenaamde natuurwachters ongewenst gedrag van bezoekers in natuurgebieden te corrigeren. Kort na de 2e wereldoorlog veranderde de naam in Bond van Natuurbeschermingswachten.
In Oisterwijk werd in 1950 de stichting Natuurbeschermingswacht Oisterwijk opgericht. Deze natuurwachters waren echte oppassers die het publiek aanspraken op hun gedrag zoals het plukken van planten en bloemen, nestroof, het achterlaten van afval, onvoorzichtigheid met vuur, rijden met auto’s en bromfietsen in het bos en zwemmen in verboden water.

Nieuwe doelstelling

Nieuwe doelstelling

Langzamerhand veranderden echter de inzichten en daarmee de doelstelling van deze verenigingen. Het geven van voorlichting en educatie werd belangrijker geacht voor de natuurbescherming dan het spelen van politieman en in 1960 was het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie oftewel het IVN, een feit. Een nieuwe doelstelling en een nieuwe naam, vooralsnog wel met de toevoeging - vereniging van natuurwachters en natuurgidsen.

Ook in Oisterwijk werd de naamsverandering doorgevoerd en vanaf het eerste ogenblik werden er excursies en lezingen gegeven. Dat men de nieuwe taak serieus nam, blijkt wel uit het feit dat in 1966 de eerste gidsencursus van start ging met 10 deelnemers. Deze gidsen hebben samen met alle latere deelnemers aan de gidsencursus een belangrijke rol gespeeld bij de natuureducatie in Oisterwijk.
In 1978 werd de eerste cursus voor buitenstaanders gegeven, de cursus biologie. Deze cursus is in de loop der jaren een aantal malen van naam veranderd (eerst Groencursus en nu Basiscursus Natuur). Ook de inhoud en presentatie zijn regelmatig aangepast aan de tijd. Maar de populariteit van deze cursus is onveranderd gebleven. Dit jaar start in februari opnieuw een volgetekende cursus.

Verdere ontwikkeling

Verdere ontwikkeling

Als we kijken naar de verdere ontwikkeling zien we dat we eigenlijk ieder jaar wel een jubileum zouden kunnen vieren bijvoorbeeld volgend jaar 40 jaar scholenwerkgroep.
Deze werkgroep ging in 1981 van start waardoor de schooljeugd op speelse wijze kennis kon maken met de natuur in en rond Oisterwijk.
De vogelcursus die in 1987 voor de eerste keer gegeven werd, is ook nu nog steeds onverminderd populair en de vogelwerkgroep, die in 1991 begon als vogelstudiegroep, is nu met ruim 60 leden onze grootste werkgroep. Zij zijn actief met tellingen, excursies, natuurbeschermingsactiviteiten en hebben zelfs subwerkgroepen zoals de gierzwaluw- en uilenwerkgroepen.
Soms veranderde de doelstelling zoals bij de paddenwerkgroep die in 1997 begon als een reddingsbrigade voor overstekende padden maar die nu inmiddels een flink aantal vennen monitort.
Ook werden er nieuwe doelgroepen gevonden. Zo gingen in 2001 activiteiten van start voor mensen met een verstandelijke beperking (Samen de natuur in) en in 2007 zag Natureluurs het licht, een nieuwe werkgroep die zich richt op kinderen van de basisschool.
Niet alleen de doelgroepen, ook de doelsoorten zijn zeer gevarieerd. Zo is er een groep die zich bezighoudt met planten en bomen en die de laatste jaren vooral in het centrum van Oisterwijk bijzondere planten ontdekt heeft.
En denkt u bij insecten vooral aan stekende wespen, bijtende mieren en ander kruipend spul dat u absoluut niet in huis wilt hebben? Na een excursie met de mensen van de insectenwerkgroep denkt u er vast anders over. Zoveel soorten, zoveel vormen, zulke bijzondere levenswijzen. Zelfs ’s nachts is deze werkgroep actief bezig, op zoek naar nachtvlinders die dan in alle kleuren en vormen te vinden zijn.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de zoogdierenwerkgroep. Reeën en dassen vinden de meeste van ons geweldig, egeltjes en eekhoorns zijn vertederend maar ratten, muizen en vleermuizen vinden we vaak maar vies en akelig. Maar deze werkgroep laat ons met andere ogen naar dit soort dieren kijken. Dit jaar hebben ze zelfs een speciaal project om de zoogdieren in onze tuinen ‘zichtbaar’ te maken.
De jongste werkgroep tenslotte is Grijs, Groen en Gelukkig. Deze groep biedt ondersteuning bij groenactiviteiten voor oudere, vaak wat meer kwetsbare Oisterwijkers.
Wat alle werkgroepen naast een grote expertise op hun eigen gebied gemeenschappelijk hebben is hun interesse in de natuur en hun enthousiaste bereidwilligheid hun kennis met anderen te delen. Juist dat maakt een vereniging als IVN zo leuk.

En daarbij komt nog een kleine maar belangrijke en zeer gedreven werkgroep om de hoek kijken. Met slechts 3 personen zorgen zij voor een goede sfeer binnen de vereniging door activiteiten voor alle leden te organiseren zoals het jaarlijkse weekend. Hierdoor leer je andere leden buiten je eigen werkgroep kennen en kun je samen genieten van de natuur en alles eromheen. Zij hebben de spits van dit jubileumjaar afgebeten met een feestelijk champagneontbijt en in de loop van het jaar volgt nog een feest voor alle leden dat vast ook weer tot in de puntjes geregeld zal zijn.

Niet zo vreemd dus dat we een bloeiende vereniging vormen met bijna 600 leden en donateurs waarvan er velen zeer actief zijn. Er wordt door de verschillende werkgroepen geïnventariseerd, er worden regelmatig excursies gehouden en lezingen gegeven. Ieder jaar zijn er cursussen, waaronder altijd enkele ‘gouwe ouwe’. Maar ook zijn er regelmatig nieuwe thema’s. Een natuurfotografiecursus, een kruidencursus en een sterrencursus om er maar enkele te noemen.IMG 20190316 141731

Naast alle educatieve activiteiten zijn we evenmin bang de handen uit de mouwen te steken. Er wordt regelmatig geknot, gesnoeid en gehakt, er zijn de laatste jaren bijenhotels en huiszwaluwtillen gebouwd, er is een bloemenweide en ook de plannen voor een heemtuin worden steeds concreter.
Nieuwere thema’s zoals duurzaamheid en biodiversiteit zullen de komende jaren zeker regelmatig voorbijkomen en daarmee zijn we weer terug bij ons jubileumjaar waarin biodiversiteit de rode draad vormt.

Activiteiten 2020

Activiteiten 2020

De komende maanden zullen er steeds één of meerdere activiteiten plaats vinden die voor iedereen toegankelijk zijn. In januari was dat bijvoorbeeld een lezing over marterachtigen en een vogelwandeling bij de Leemkuilen. Iedere maand staat weer een andere soortgroep centraal. Er zijn activiteiten speciaal voor kinderen maar in feite zijn bijna alle activiteiten natuurlijk voor jong en oud. Sommige activiteiten vinden ’s ochtends vroeg plaats, anderen pas laat in de avond. Kortom, voor elk wat wils.

Daarnaast zijn er dit jaar nog een aantal projecten die speciaal voor dit jubileum op touw zijn gezet en die zich specifiek op biodiversiteit richten.

Zo gaat de zoogdierenwerkgroep aan de slag met cameravallen. Dit zijn speciale camera’s met een bewegingssensor die ook ’s 
nachts opnames kunnen maken. Deze cameravallen zullen dit jaar op verschillende locaties binnen ons werkgebied geplaatst worden. Door daarna de gemaakte opnames te bekijken, krijgen we een mooi kijkje in een stukje natuur dat anders verborgen was gebleven. Misschien ontdekken we zelfs soorten die we anders niet gezien zouden hebben. Wilt u weten wat er in de donkere uurtjes in uw tuin gebeurt, geef u dan op voor dit bijzondere project.

 IMG 9272 IMAG0020

Een ander project waaraan iedereen mee kan doen is de bioblitz Oisterwijk.
Bij een bioblitz worden in een vooraf bepaalde periode en in een duidelijk omschreven gebied alle flora- en faunawaarnemingen geregistreerd. De gekozen periode is natuurlijk ons jubileumjaar, het gebied bestaat uit de drie kernen Moergestel, Heukelom en Oisterwijk, aangevuld met het gedeelte van de gemeente Haaren dat in de toekomst bij Oisterwijk zal gaan horen. Alle waarnemingen die dit jaar in dit gebied gedaan worden, komen automatisch ook op onze bioblitz terecht. Op het einde van het jaar hebben we dan een mooi overzicht van alles wat groeit en bloeit binnen de gemeentegrenzen. Wie weet halen we de 2020 soorten. Neem hier eens een kijkje.

Nog een activiteit voor iedereen is wandelen met de IVN route-app. Dat kan nu natuurlijk ook al maar in de loop van 2020 zullen er wandelingen ontwikkeld worden die het mogelijk maken om op deze manier ook een stukje bebouwde kom te ontdekken. Want naast de vele natuurgebieden om ons heen, is er ook veel stadsnatuur die de moeite waard is.

Wat we precies van maand tot maand gaan doen, is te vinden op de website. Hier vindt u ook de laatste informatie over tijdstip, locatie en eventuele programmawijzigingen.

Tot ziens bij een van de vele activiteiten!Bestuur IVN Oisterwijk