Verslag nieuwjaarsbijeenkomst IVN Oisterwijk 5-1-2019

De bijeenkomst was erg druk bezocht met 80 deelnemers. Er waren 87 aanmeldingen, maar helaas moesten mensen zich afmelden. Manja Zaat heette namens de commissie ledenactiviteiten de aanwezigen welkom en wenste iedereen veel geluk in het nieuwe jaar en een smakelijk ontbijt.

Verslag nieuwjaarsontbijt, 6 januari 2018.

Veel leden hadden zich aangemeld voor het nieuwjaarsontbijt. Uiteindelijk waren er 80 personen aanwezig. Jan Larmit wenste, namens de activiteitencommissie, iedereen welkom en een voorspoedig 2018. Het ontbijt was geopend en iedereen liet het zich goed smaken. Intussen werd er volop geconverseerd en gelachen. Aan het einde van het ontbijt nam, in plaats van de voorzitter Carlo van Schijndel die helaas ziek was, bestuurslid Bart van Beerendonk het woord. Ook Bart wenste iedereen een goed 2018 en vertelde over de enthousiaste bezigheden van de werkgroepen van het IVN-Oisterwijk met een heel groot aantal leden dat altijd nog blijft groeien.

7 januari 2017. Sneeuw, ijsregen, glad. Code oranje.

Nieuwjaarsbijeenkomst van IVN-Oisterwijk in het scoutinggebouw aan de Sportlaan.

Toch nog zo’n 40 aanwezigen lieten zich na binnenkomst de koffie en het traditionele warme worstenbroodje goed smaken. Zij werden namens de activiteitencommissie welkom geheten door Jan Larmit. Daarna hield de voorzitter, Carlo van Schijndel, zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Het aantal leden schommelt bestendig rond de 500. Er zijn veel werkgroepen actief met enthousiaste deelnemers. Gelukkig is het bestuur weer op sterkte. Het telt nu 5 personen. Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid voor PR. Wie meldt zich of kent iemand hiervoor?
Voor IVN-ers geen code geel, oranje of rood, maar het hele jaar code GROEN!
Het merendeel van de aanwezigen ging mee op de wandeling. Gure koude wind. Maar we vonden een prachtige route door de bossen naar het Schaapsven. Onderweg stopten we een paar keer om Odiel Kranendonk gelegenheid te geven om gedichten van Ivo de Wijs voor te lezen: “De Natuurmethode” en “De Groene Man”.
Bij terugkomst stond de vlierbessenjenever klaar. Daarna smaakte de erwtensoep met roggebrood prima. Rond één uur kwam aan de gezellige bijeenkomst een eind en werd de zaal met vele handen weer opgeruimd.

Hier kunt u de foto's bekijken

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 2-1-2016

 DSC06719 11

Ruim 60 leden van IVN-Oisterwijk waren aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst. Het was een gezellig samenzijn waarop de voorzitter Carlo van Schijndel iedereen een gelukkig en gezond 2016 toe wenste. Daarbij gaf hij aan dat het IVN-Oisterwijk een zeer actieve vereniging is en hij bedankte alle actieve leden voor hun inzet.

Ook voor het bestuur vroeg hij aandacht, omdat daar veel werkzaamheden verricht worden, maar er te weinig bestuursleden zijn. Hij vroeg geïnteresseerden contact op te nemen.
Jan Larmit sprak namens de werkgroep ledenactiviteiten een nieuwjaarswens uit en vertelde over de plannen van het IVN-weekend naar de Oostvaardersplassen van 3-5 juni 2016.
Bijzonder was de uitgewerkte Landschapslijn op een bord van 120x250cm. van de natuurgidsen in opleiding. Dit eindproduct voor de presentatie in februari 2016, als afronding van de gidsencursus, konden alle aanwezigen bekijken en er vragen over stellen.

Bij binnenkomst werden alle aanwezigen verwelkomd met koffie en thee en een worstenbroodje of koek. Na de korte toespraken was er een mooie wandeling door de weilanden, die begon met een lichte regenval en tussendoor opgevrolijkt werd door een samenzang van het lied: “Make new friends”, onder leiding van Maike Horsten. Bij terugkomst stond er brandewijn klaar, soep met roggebrood en spek. Fijn dat Kees Goverde de foto’s maakte van de nieuwjaarsbijeenkomst.

Gezellig om iedereen weer te ontmoeten.