Verslag: 11 februari 2016 - Economische waarde van bomen en Keltische boomhoroscoop

Met een opkomst van 19 personen was de ruimte goed gevuld. Harm Horlings begint 2016 02 11 boomkalender
zijn verhaal met een presentatie over de economische waarde van bomen.

Nederland is de kraamkamer van Europa, 2/3 van de gekweekte bomen wordt geëxporteerd naar 56 landen over de wereld. 49 % van de productie vindt plaats in Brabant.

Steeds meer boomkwekers sluiten zich aan bij de vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland. Bij deze boomkwekerijen worden ziekten en plagen zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze bestreden, zoeken ze naar duurzame alternatieven om onkruid te bestrijden, zetten organische meststoffen in, schadelijke insecten worden met  natuurlijke vijanden (insecten) bestreden. Dit alles gebeurd volgens de eisen van Milieukeur en/ of Groenkeur. Door de aankoop van duurzaam geteelde boomkwekerijproducten onder Milieukeur en Groenkeur koopt u ook nog eens gezonde en vooral weerbare bomen.
In de gemeente Oisterwijk zijn er op dit moment 23.000 bomen, bossen niet meegerekend. Dit zou nu een waarde vertegenwoordigen van enkele miljoenen euro’s.
De landelijke waarde van bomen in de gemeenten van Nederland is op dit moment   € 30 miljard.
Een studie naar het effect van groen op:

•    gezondheid
•    waarde van onroerend goed
•    onze leef-,woon- en werkomgeving
•    ons gevoel van veiligheid
•    de werkgelegenheid

heeft uitgewezen: Investeren in groen rendeert!

De Keltische bomenkalender 

Wat weten we over boomhoroscopen? In de Religie van de Kelten neemt de natuur een centrale plaats in. De Kelten vereerden de aarde en beschouwden ook bomen, rotsen en rivieren als heilig. Volgens de Kelten duiden de bomen je lot en je karakter.
De Keltische bomenkalender verdeelt het jaar in 39 perioden van maximaal 10 dagen. Elke periode wordt beheerst door een bepaalde boomsoort. Zo zijn er 21 boomsoorten die 21 mensentypen omschrijven. De boom bepaalt je karakter die in je geboorte periode heerst. De meeste bomen regeren in het voorjaar en in het najaar. Zo kunnen mensen die in Maart zijn geboren dezelfde boom toegewezen krijgen als iemand die in September is geboren. De Kelten kenden 4 heilige bomen. Dat zijn de berk, de beuk, de eik en de olijf. Deze bomen zijn verbonden aan bijzondere dagen en markeerden de overgang van de seizoenen.                                                                          

De bomen die voorkomen in de Keltische horoscoop zijn:

•    De Eik:             21 maart
•    De Hazelaar:    22 tot 31 maart – 24 september tot 3 oktober
•    De Lijsterbes:     1 tot 10 april – 4 tot 13 oktober
•    De Esdoorn:      11 tot 20 april – 14 tot 23 oktober
•    De Notenboom: 21 tot 30 april – 24 oktober tot 11 november
•    De Berk:           24 juni
•    De Appelboom: 25 juni tot 4 juli – 23 tot 31 december
•    De Iep:            15 tot 25 juli – 12 tot 24 januari
•    De Ceder:        14 tot 23 augustus – 9 tot 18 februari
•    De Den:           24 augustus tot 2 september – 19 tot 29 februari
•    De Olijfboom:   23 september
•    De Populier:       4 tot 8 februari – 1 tot 14 mei – 5 tot 13 augustus
•    De Kastanjeboom: 15 tot 24 mei – 12 tot 21 november
•    De Es:              25 mei tot 3 Juni – 22 november tot 1 december
•    De Haagbeuk:     4 tot 13 juni – 2 tot 11 december
•    De Vijgeboom:  14 tot 23 juni – 12 tot21 december
•    De Beuk:          22 december
•    De Spar:            5 tot 14 juli – 1 tot 11 januari
•    De Cipres:       26 juli tot 1 augustus – 25 januari tot 3 februari
•    De Wilg:           3 tot 12 september – 1 tot 10 maart
•    De Linde:        13 tot 22 september – 11 tot 20 maart

Het karakter per boom is verschillend. Zo heeft de Hazelaar als kernwoorden: Charmant, niet veeleisend erg begripvol, eerlijk…
De Berk heeft als kernwoorden: Levendig, aantrekkelijk, elegant, houdt niet van extremen…

Mocht je interesse hebben in de karakterbeschrijving van de boom die bij jouw geboorteperiode hoort kun je deze aanvragen via:   

De karakterbeschrijvingen heb ik van Harm Horlings ontvangen.

Met dank aan Harm Horlings voor deze interessante avond.


Tekst: met dank aan Elly Aarts.