Vogelwerkgroep 

 vogeltrektel2018
De vogelwerkgroep (VWG) is rond 1992 binnen het IVN ontstaan als studiegroep en heeft momenteel 60 leden, waarvan 2/3 actief.  Binnen de (VWG) staan educatie en bescherming van vogels met hun leef-gebied centraal. Het werkgebied is de directe omgeving van Oisterwijk. 

Het bekijken en genieten van vogels in hun natuurlijke omgeving is voor veel mensen een hobby. Door lid te zijn van de werkgroep kun je deze passie samen delen en tevens van elkaar leren.

   
    Naar:
Jaarprogramma excursies 2020

 
    Onze activiteiten zijn:

 • Vogelexcursies.
  Iedere maand wordt er een vogelexcursie georganiseerd
 • Midwintertelling.
  Watervogels worden geteld in en rondom Oisterwijk

 • Broedvogel Monitoring Project.
  Gedurende het broedseizoen van februari t/m. augustus worden in opdracht van Natuurmonumenten of Brabants Landschap in een bepaald gebied de broedvogels gemonitoord.
 • De Uilenwerkgroepen.
  Zowel de Rans- als de Steen- en de Kerkuilenwerkgroep hebben een gezamelijk website waar iedere werkgroep een eigen webpagina heeft.
  Naar:
  Uilenwerkgroepen
 • Vogeltrekteldag.
  Op de eerste zaterdag in oktober wordt er met andere werkgroepen een vogeltrekteldag verzorgd. Hierbij worden gedurende de dag de vogels geteld die wegtrekken naar het zuiden. Deze trekteldag is onder auspiciĆ«n van Vogelbescherming Nederland.
 • Project Grote gele kwikstaart.
  Het inventariseren van ons gebied om geschikte broedplaatsen te vinden voor de Grote gele kwikstaart.
 • De Gierzwaluwwerkgroep. 
  Is een samenwerkingsverband met de vogelwerkgroep Midden Brabant. Zij inventariseren de gierzwaluw in de gemeente Oisterwijk om de broedplaatsen te kunnen beschermen.