Excursie De Flaes - Landgoed De Utrecht
26 augustus 2018

ZwarteOoievaarzwarte ooievaarOp deze zonnige zondagmorgen vertrekken we met 10 personen naar een gebied wat erg dicht bij ligt. Namelijk de Flaes in het gebied van landgoed de Utrecht bij Esbeek. Vorig jaar met het bepalen van de excursies werd gekozen voor deze locatie omdat de kans dan erg groot was dat er zwarte ooievaars aanwezig waren. Afgelopen jaar, verbleven er rond eind augustus soms 12 zwarte ooievaars in dit gebied. 

Een half uurtje later zijn we bij de Flaes en worden opgewacht door Marie-Jose die al op de toren staat en ons bericht dat er een zwarte ooievaar aanwezig is. We moeten wel de toren op, want vanaf dit markante uitkijkpunt hebben we een schitterend uitzicht over Landgoed de Utrecht en in het bijzonder de Flaes en het Goorven, twee belangrijke en kwetsbare natuurgebieden.                               TELLIJST

Een kleine toelichting over deze 24 meter hoge toren is deze. Bij de bouw van de toren is 28.000 kg staal gebruikt en 27.000 kg hout. Het overgrote deel van het hout is afkomstig uit Landgoed de Utrecht en is op een natuurlijke manier geconserveerd in een van de vennen waar de toren aan staat. De toren bestaat uit 6.500 unieke onderdelen en er kwam dus veel ambachtelijkheid bij kijken bij de bouw hiervan. Ruim 10.000 bouten en moeren houden het geheel bij elkaar.
De toren is niet alleen gebouwd om het landgoed aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De bedoeling is ook om de meest kwetsbare delen van het natuurgebied te ontlasten maar toch beleefbaar te maken en te houden.

Na onze bijdrage aan de toren te hebben voldaan gaan we naar boven en hebben we werkelijk een fantastisch uitzicht op het water. Er staan een zeventigtal lepelaars met daar tussenin 1 zwarte ooievaar. Sommige lepelaars hebben nog bedelende  jongen achter zich aanlopen, hopend dat de ouder hen nog wat voedsel geeft. Een ander mooi schouwspel, zijn tussen de vier-en vijfhonderd huiszwaluwen die foerageren over het water. We ontdekken nog een veertigtal boerenzwaluwen en een enkele oeverzwaluw er tussen maar het gros zijn wel de huiszwaluwen. We speuren de kantjes af en achterin het ven spotten we een groenpootruiter en twee zwarte ruiters. Links op het droge stuk loopt een tapuit en een paapje vliegt op en af. Ze laten zich goed bekijken samen met een roodborsttapuit.

Wat verderop richting het Goorven zit een valkje in een dode boom. Met tegenlicht is het lastig of het een torenvalk of boomvalk is. Later stellen we vast dat ze er beide zaten. Leuk voor de totaallijst. Na een kleine 2 uur op de toren te hebben gestaan lopen we richting het Goorven en zien onderweg nog een kuifmees en goudhaan. Het wordt drukker in het gebied, en moeten regelmatig van het fietspad af. We kijken nog op het Goorven en lopen na een klein half uurtje terug richting de Flaes waar we aan de zijkant nog op het ven kijken. We scoren nog wat soorten zoals watersnip en zwartkop. We zijn aan het eind van de ochtendexcursie en willen deze ochtend nog afsluiten met een kopje koffie. Wat wordt het de Bockenrijder of Rustoord?  We kiezen voor het laatste omdat het weer eens wat anders is en inderdaad, het is een prachtig gebouw en een mooie tuin met prachtige beelden. We hebben het terras voor ons zelf en genieten van de koffie. Als afsluiting vliegt er nog een koninginnenpage over en die laat zich supermooi bekijken als deze op de  bloeiende planten gaat zitten. We wandelen door de tuin terug en als slotakkoord zien we nog een blauwe glazenmaker, een grote libel, die heel mooi blijft zitten zodat iedereen de kenmerken goed kan bekijken.  Een mooie ochtend met ruim vijftig  vogels en andere leuke bezienswaardigheden.

Tekst: Jan Op ‘t Hoog
Foto's: Marie-Jose Verbeeten