Excursie Maasvlakte
12 september 2018

GeoordeFuutgeoorde fuutDe Tweede Maasvlakte is 5 jaar geleden opgeleverd. De vlakte is aangelegd voor de uitbreiding van de industrie bij de Maasmonding bij Rotterdamse Haven. Omdat nog niet alle grond is volgebouwd zijn er nog vele velden met ruige begroeiing te vinden. En de Maasvlakte steekt een eind de Noordzee in. De komende jaren nog een mooie plek om vogels te kijken. We startte de excursie rond 8 uur bij de Trektelpost Maasvlakte.

Bij windkracht 4 en meer uit het westen en noordwesten een ideale plek om de zeevogels langs te zien trekken. Helaas was de wind toen we aankwamen flink afgenomen en gedraaid naar het oosten. Er kwamen nog wel een paar zwarte zee-eenden en veel grote sterns en verschillende soorten meeuwen langs.                                             TELLIJST

Na een uurtje zijn we verder richting het westen gereden naar een veldje met ruige begroeiing en wat kleine struikjes, het Luzerneveld. Hier vloog een groep van 30-40 kneutjes rond en we ontdekten steeds meer tapuiten. Verder nog wat graspiepers en een paapje. De vrij zeldzame Europese kanarie vloog roepend over, ging nog even op een hek zitten en verdween helaas weer snel uit zicht.

De volgende stop was bij het Slufter depot, een met hoge wallen omgeven stuk water waar slib wordt opgeslagen. De aanwezige eenden stond op grote afstand en waren nog in het overgangskleed, het eclipskleed. Daarom snel verder naar de vogelkijkhut die over de Westplaat richting Voorne uitkijkt. Helaas stonden de vogels ook hier ver weg en keken we tegen de zon in. Wel zagen we tientallen zeehonden op de zandbanken liggen. En ook hier veel eenden en de nodige steltlopers. Na het nodige speurwerk vonden we 2 visarenden die op een paal zaten.

De meegebrachte broodjes aten we op bij een nieuw aangelegd natuurgebiedje op de Maasvlakte met de toepasselijke naam Vogelvallei. Veel vogels hadden dit gebiedje al gevonden, zoals gele en witte kwikstaarten, boeren- en huiszwaluwen, witgatje en oeverloper. Ook stond er een groep van ruim 10 lepelaars. En veel eenden, waaronder 2 pijlstaarten. En als meest bijzondere vogel een vrouw ijseend. Deze was waarschijnlijk te zwak om naar het hoge noorden te vliegen en heeft hier overzomerd. Een slechtvalk was boven ons aan het jagen.

De middag brachten we door op 2 verschillende plaatsen langs het Voornse Meer. Bij aankomst hoorden we direct de luide zang van de Cetti’s zanger. Een kleine zilverreiger liep dichtbij te jagen. Een groep van 90 tureluurs en een paar groenpootruiters lieten zich redelijk goed bekijken. Tussen de ruim 100 futen ontdekten we nog een geoord fuutje. Een groep van ruim 30 lepelaars vloog over ons heen. Ook namen we de tijd om de verschillende meeuwen eens wat beter te bekijken.

Op de terugweg naar huis maakten we nog een stop bij de Buitenhaven van Stellendam. Tussen de duizenden meeuwen, scholeksters en wulpen vonden we nog een paar rosse grutto’s, een drieteenstrandloper, een zwarte stern en een Chileense flamingo. Toen was het echt tijd om naar huis te gaan.

Tekst: Titia van Heusden
Foto’s: Marie Jose Verbeeten en Jan Wolfs