Trektelling Hildsven Birdwatch 6 okt. 2018
door: Jan Op 't Hoog

OchtendHet is zaterdagmorgen 6 oktober en er hangen wat flarden mist over het weiland als we rond 07,15 uur ons gaan instaleren voor de vogeltrekteldag georganiseerd door vogelbescherming Nederland. Zoals andere jaren zijn weer te gast op het weiland van Janus Horrevorts aan het Hildsven. We horen de eerste piepjes en we zeggen tegen de andere tellers; Ze zitten hoog vandaag. De vooruitzichten waren in het begin van de week wat beter dan nu. Toen was er sprake van een zuidenwind kracht 4, erg gunstig voor de tellers, want dan vliegen de vogels tegen de wind in en vliegen ze wat lager over het land en dan kunnen we de vogels duidelijker onderscheidden en horen.  TELLIJST HILDSVEN      TELLIJST ALLE POSTEN

Maar vandaag  is het een magere windkracht 1 en daar zullen we het mee moeten doen. Maar de zwakke windrichting is wel gunstig en komt uit het zuiden. We horen regelmatig roepjes van vinken en graspiepers maar kunnen nog niet de juiste aantallen noteren. Als om een uur of 8 het zonnetje begint door te komen, dan worden de contouren van de vogels beter zichtbaar en worden de geluiden ook duidelijker in samenhang met het vliegbeeld van de vogels. De vinken blijken op deze dag ruim aanwezig en trekken over onze hoofden heen. De aantallen van deze vogels lopen met het uur op en tussen 09.00 uur en 10.00 uur tellen we bijna duizend vinken in een uur. We zien verschillende trekbanen en Gijs heeft er een gevonden en kan duidelijk de vogels zien die er langs vliegen. Daarnaast horen en zien we de zanglijsters erg hoog vliegen en wat afwijkend naar west  vliegen in plaats van wat de meeste andere vogels doen. Die vliegen allemaal zuid- zuidwest. We worden alert als er een roofvogel in een boom gaat zitten. Vlug de verrekijker en telescoop op de vogel  richten en het is een juveniele Havik. Prachtig in beeld maar de jonge vogel heeft geen aandacht voor ons maar meer wat er zoal voorbij vliegt.

Na 12.00 uur worden de grote aantallen vogels wat minder en richten we ons op de roofvogels. We zien regelmatig  de buizerds  hoog afglijden en daarbij ook nog een paar haviken en sperwers. Een enkele slechtvalk en de hoop op een of andere kiekendief. Die blijft ons op de telpost  bespaard maar op de andere telposten, dit jaar maar vijf, zien ze in de vroege ochtend nog een rode wouw en wat later op een andere post nog een bruine kiekendief. Al deze gegevens, van de vijf telposten, worden verzameld op de centrale post. Deze staat op de Logtse baan en op de lijsten worden alle vogels genoteerd die door de trektellers worden waargenomen. De leden van onze vogelwerkgroep hebben het er maar druk mee want op het einde van de dag wordt de balans opgemaakt en dan blijkt dat de vink met liefst 16791vogels is geteld door de trektellers van de vijf posten. In totaal zijn er 23630 vogels geteld verdeeld over 65 soorten.Bij het Pannenkoekhuis “ de Rode Haktol” wordt er door de mensen nog nagepraat over de bijzonderheden van deze dag. Eigenlijk zag iedereen het somber in door de zonnige dag, hoge temperatuur en zwakke wind, maar we werden gelogenstraft door de vogels, die ons een heerlijke dag hebben bezorgt met grote aantallen en prachtig weer. En op de middag de gebruikelijk borrel die Janus Horrevorts ons komt voorzetten. Al met al een supergezellige dag. Tot volgend jaar!

Foto's Jan Wolfs en Jeroen de Pinth