Gierzwaluwwerkgroep
 

Wat in 2009 begon als een initiatief om alle gierzwaluwkasten in Oisterwijk te inventariseren, is uitgegroeid tot een actieve groep van vrijwilligers binnen de vogelwerkgroep die zich inzet om de gierzwaluw in ons werkgebied voldoende broedruimte te bieden. We doen dit in een samenwerkingsverband met vogelwerkgroep Midden-Brabant.
Een belangrijk punt voor ons is het inventariseren van natuurlijke broedplaatsen in onze gemeente. Een gedragscode voor de bouw met het daaraan gekoppelde goedkeuringsbesluit heeft er namelijk voor gezorgd dat gierzwaluwnesten het hele jaar door beschermd zijn. Om deze bescherming daadwerkelijk te kunnen geven is het noodzakelijk te weten waar de gierzwaluwen broeden, en dan vooral de natuurlijke broedplaatsen. Gierzwaluwen zijn namelijk zeer honkvast en komen ieder jaar terug naar hetzelfde nest.
Wat doen we als werkgroep?
• Natuurlijke broedplaatsen opsporen en registreren.
• Gierzwaluwnestkasten, al dan niet bewoond, in kaart brengen.
• Actief beschermen van bestaande broedplaatsen bij renovatie en realiseren van nieuwe broedruimtes
• Informatie over de gierzwaluw verzamelen om zo onze kennis over deze vogel te vergroten. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is ons cameraproject waarbij we 16 gierzwaluwbroedruimtes monitoren met behulp van camera’s.
• Verstrekken van informatie over de gierzwaluw door nieuwsbrieven, lezingen en tentoonstellingen over deze vogel.
• Contacten leggen en onderhouden met andere partijen zoals de gemeente Oisterwijk, Woonstichting Leystromen, bewoners met natuurlijke broedplaatsen aan hun huis, gierzwaluwopvang Marjos Mourmans, Gierzwaluwbescherming Nederland  en andere gierzwaluwwerkgroepen.
Ons werkgebied is in eerste instantie Oisterwijk en Moergestel. Heukelom is buitengebied en wordt niet geïnventariseerd. De gierzwaluw is namelijk een uitgesproken stadsvogel en wordt in het buitengebied niet als broedvogel aangetroffen. Hij wordt hier alleen gezien bij het foerageren.
Incidenteel geven we adviezen en hulp bij gierzwaluwprojecten buiten ons werkgebied. Ook zijn we soms betrokken bij activiteiten voor het behoud van boeren-, huis- en oeverzwaluw.
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
De afgelopen 5 jaar hebben we allerlei activiteiten ontplooid om aan onze doelstellingen te voldoen. Enkele adaarvan zijn:
• Bekendheid gegeven aan de gierzwaluw.
• Broedplaatsen in Oisterwijk en Moergestel in kaart gebracht.
• Nieuwe broedplaatsen gerealiseerd o.a. bij de renovatie van het ketelhuis van de Leerfabriek in Oisterwijk en bij de bouw van drie nieuwe basisscholen. Op geschikte plaatsen hebben we gierzwaluwkasten opgehangen bij particulieren en is er een biodiversiteitstoren gebouwd in Moergestel met plaats voor huiszwaluwen, gierzwaluwen en andere vogels en insecten.
• Een cameraproject opgezet waarbij 16 broedruimtes gemonitord worden met behulp van camera’s.
• Alle verzamelde informatie toegankelijk gemaakt voor anderen en doorgestuurd naar Sovon en Gierzwaluwbescherming Nederland.
Meedoen?
Inventariseren van de gierzwaluw is niet moeilijk, wel tijdsintensief. Wij zijn daarom altijd op zoek naar extra hulp. Omdat onze activiteiten zo divers zijn, is er plaats voor iedereen, of je nu op pad wilt, thuis achter het scherm de vogels wilt volgen of liever actief bezig bent met nestkasten maken en ophangen.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator van de vogelwerkgroep (Jan Op ’t Hoog, 06-16885946) of met de contactpersoon van de gierzwaluwwerkgroep (Hannie Nilsen, 06-45035464).
Voor vragen, meldingen over gierzwaluwen of meer informatie: