Werkgroepen

IVN Oisterwijk heeft een aantal zeer actieve werkgroepen. Een kort overzicht.

 • Landelijk, regionaal en lokaal worden tal van initiatieven ontplooid rondom duurzaamheid. Maar wat heeft IVN Oisterwijk met duurzaamheid? En hoe kan je daar als natuurgids of werkgroep aandacht aan besteden?
  IVN Oisterwijk denkt hierover na en wil de leden hier graag bij betrekken. 
 • In 2018 is IVN Oisterwijk gestart met een nieuwe werkgroep: ‘Grijs, groen en gelukkig’. Met dit nieuwe IVN-project willen we ouderen de positieve effecten van de natuur laten ervaren.
 • De Insectenwerkgroep houdt zich bezig met het uitwisselen en delen van kennis over insecten. De werkgroep is erg actief met het inventariseren van vlinders en libellen.
 • De Natuurwerkgroep is vooral actief in de wintermaanden, wanneer de natuur het minst kwetsbaar is. Zij werkt aan het in stand houden en vernieuwen van biotopen door het beheer van poelen, houtwallen, heidevelden en bossen.
 • De werkgroep Ledenactiviteiten organiseert de nieuwjaarsreceptie, het jaarlijkse IVN weekend en de actieve ledendagen.
 • Natureluurs is de jeugdwerkgroep van IVN Oisterwijk en gaat iedere maand op een zondagochtend met kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar de natuur in.
 • De Paddenwerkgroep houdt zich bezig met het beschermen van de padden in de omgeving van de Oisterwijkse vennen.
 • De Plantenwerkgroep houdt zich bezig met het uitwisselen, verbreden en verdiepen van kennis over onze inheemse flora. Niet alleen in de zomer, maar zeker ook in de winter.
 • De werkgroep Samen de Natuur In richt zich op natuurbeleving voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn 2 natuurclubs die iedere maand op een zaterdagochtend op pad gaan.
 • De gidsen van de Scholen in de natuur zetten zich in om schoolkinderen plezier te laten beleven aan het verkennen en beleven van de natuur. Dit doen zij samen met Natuurmonumenten.
 • De leden van de Vogelwerkgroep gaan veel op excursie en nemen deel aan diverse landelijke en regionale inventarisaties. Speciale aandacht binnen de werkgroep is er voor de gierzwaluw en de diverse uilensoorten.
 • De Zoogdierenwerkgroep bestudeert de in Nederland levende zoogdieren, met als doel advies te kunnen geven over de bescherming van hun leefgebieden in de omgeving van Oisterwijk.